Referat bestyrelsesmøde den 16.jan 2023

16/1/23 kl 14-16: Bestyrelsesmøde i Høreforeningens Gentofte afdeling på Frivilligcentret, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup. Fremmødte: Karin, Kirsten, Karen, Rosanna og Grete samt to skrivetolke. Afbud fra Helle.Mødet var henlagt til det lokale, vi vil benytte ved vores...

Referat af bestyrelsesmøde den 28.november 2022

Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund d. 28. november 2022 kl. 14-16Deltagere: Karin, Rosanna, Kirsten og Grete. Helle var forhindret i at komme til mødets start, men kom hurtigst muligt derefter....

Demens og høretab

Ny undersøgelse om demens og høretab. Lancets Kommisorium om demens 2020 og risikofaktorer. Lancet lavede også et i 2017, hvor de kunne isolere 9 risikofaktorer:
 lav uddannelse, forhøjet blodtryk, hørenedsættelse, rygning, fedme,
 depression, fysisk inaktivitet,...

Når høretab får en til at gå i stå

Når hørebesvær får en til at gå i stå.Vi hører med ørerne og hjernen. Der kommer konstant en masse information til os i form af lydbølger, som det er op til os selv at tolke til noget meningsfuldt. Det gør vi med gæt og sandsynlighedsberegninger, som vi udsætter for...

Referat Bestyrelsesmøde den 17.oktober 2022

17/10 2022, kl 14-16: bestyrelsesmøde hos Helle, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup. .Fremmødte: Karin Hovgaard, Rosanna Schleusener, Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Smith Nielsen, Grete Boisen. Mødet blev skrivetolket.Referat:1) Karen valgt som...