Referat , bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

2/5-2022 kl 14-16: Referat af bestyrelsesmøde hos Karen, Ellemosevej 99, 2900 Hellerup.Fremmødte: Karin, Rosanna, Kirsten, Karen og Grete.Afbud fra Helle. Ordstyrer: Karin. Referent: Grete.Dagsorden samt referat fra sidst: Dagsorden tilføjet 6b: bordmikrofoner....

referat bestyrelsesmøde 28 marts 2022

Bestyrelsesmøde den 28.3.22 kl 14 – 16 i Høreforeningens Gentofte-afdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Afbud fra Kirsten. 2 skrivetolke deltog.Ordstyrer: Karin. Referent: Grete Punkt 1:...

Referat af årsmødet den 21. feb. 2022

Referat af årsmøde 21/2-2022 Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling Iben Overgaard valgt til dirigent og konstaterede årsmødet for lovligt.Dagsorden godkendt. Af praktiske grunde blev punkt 4 (regnskab) byttet om med punkt 3 (beretning).Økonomi, herunder regnskab:...

Bestyrelsesmøde den 14. februar 2022

Møde hos Helle den 14. februar 2022 kl 14. Lokalafdelingens bestyrelsesmøde.Til stede: Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Nielsen, Rosanna Schleusener, Grete Boisen. Karin Hovgaard Christiansen fortsat sygemeldt.Vedr. det kommende årsmøde:Grete henter...

Referat af bestyrelsesmøde den 10. jan.

Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling den 10. januar 2022 kl 14 hos Grete Boisen, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.Til stede: Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Karen Smith Nielsen og undertegnede. Desuden deltog Peter Lundh under...