Møde hos Helle den 14. februar 2022 kl 14. Lokalafdelingens bestyrelsesmøde.
Til stede: Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Nielsen, Rosanna Schleusener, Grete Boisen. Karin Hovgaard Christiansen fortsat sygemeldt.
Vedr. det kommende årsmøde:
Grete henter nøglekort på KC og checker teleslynge med tekniker fra centret. Fortæring ændres til kaffe og kage pga det sene mødetidspunkt. Helle, Rosanna og Grete sørger for kage. Peter Lundh deltager i årsmødet og medbringer pc til brug for skrivetolkningen. Foredragsholder ønsker god plads mellem sig og tilhørerne pga risiko for smitte. Iben Overgaard er dirigent på åtsmødet. Kirsten og Karen bemander rådgivningen på Hovedbiblioteket fra 16.30 til 18 og tager derefter til KC med taxa. Årsberetning ved Grete som stedfortræder for formanden. Peter har hjulpet med at sammenskrive regnskabet for hele 2021. Opfordres til at fremlægge det. Valg til bestyrelsen: 2 er på valg (Helle og Kirsten). Begge villige til genvalg. Desuden ønskes bestyrelsen suppleret med 2 personer. Rosanna og Karen er begge villige. Der er plads til yderligere ønsker om indvalg i bestyrelsen, hvis der på årsmødet skulle vise sig interesse for det. Vi mangler suppleanter og en revisor.
Arrangementer i resten af foråret:
Som tidligere aftalt. Glyptoteket den 27. februar, Davids Samling den 30. marts og Øregård Museum den 1. maj. Alle med egenbetaling på 100 kr. Busudflugt til Køge er udsat til efteråret. Rådgivning med skiftende bemanding som sædvanligt to gange om måneden, dog minus mandagsrådgivning den 18. april, der er helligdag. Grete annoncerer til Hørelsen, Helle på hjemmesiden.
Plakater, foldere:
Helle har kopieret flere foldere om Lokalafdelingen og lavet plakat over forårets arrangementer i både stor størrelse til ophængning og i A-4 størrelse til omdeling.
Vedr. bordmikrofonanlægget: Det er nu gjort funktionsdygtigt. Scantone vil demonstrere det for os hos Helle fredag den 18. kl 8.30. Foreløbig har Rosanna og Grete meldt deres deltagelse.
Referent: Grete, 15.2.22