Referat af bestyrelsesmøde den 19. oktober

Referat af bestyrelsesmøde mandag 19.oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00hos Helle Husted-Andersen, Øregaards Alle 23, 2900 Hellerup Deltagere Peter Lundh, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Karin Hovgaard (ordstyrer og referent). Afbud fra Grete Boisen Dagsorden.1....