Demens og høretab

Ny undersøgelse om demens og høretab. Lancets Kommisorium om demens 2020 og risikofaktorer. Lancet lavede også et i 2017, hvor de kunne isolere 9 risikofaktorer:
 lav uddannelse, forhøjet blodtryk, hørenedsættelse, rygning, fedme,
 depression, fysisk inaktivitet,...

Når høretab får en til at gå i stå

Når hørebesvær får en til at gå i stå.Vi hører med ørerne og hjernen. Der kommer konstant en masse information til os i form af lydbølger, som det er op til os selv at tolke til noget meningsfuldt. Det gør vi med gæt og sandsynlighedsberegninger, som vi udsætter for...