Referat Årsmøde den 21. februar 2023 kl. 17.30

DEN LOKALE AFDELING AF HØREFORENINGEN I GENTOFTEReferat af årsmødet den 21. februar 2023 kl 17.30 – 20 på Frivilligcentret, Hellerupvej 24, 1. i Hellerup.Årsmødet indledtes med oplæg af Gina Pickering fra hørehjælpemiddelfirmaet Phonic Ear om aktulle løsninger til...

Referat bestyrelsesmøde den 13. 2. 23

Sidste bestyrelsesmøde om årsmødet hos Rosanna den 13. 2. 23 kl 13.30.Hele bestyrelsen fremmødt. Grete referent.DAGSORDEN: FORLØB OG OPGAVEFORDELING UNDER DET KOMMENDE ÅRSMØDEKarin udsender program for årsmødet og dagsorden til vores medlemmer.Vedr. mødetid: Vi er...

Referat bestyrelsesmøde den 16.jan 2023

16/1/23 kl 14-16: Bestyrelsesmøde i Høreforeningens Gentofte afdeling på Frivilligcentret, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup. Fremmødte: Karin, Kirsten, Karen, Rosanna og Grete samt to skrivetolke. Afbud fra Helle.Mødet var henlagt til det lokale, vi vil benytte ved vores...

Referat af bestyrelsesmøde den 28.november 2022

Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund d. 28. november 2022 kl. 14-16Deltagere: Karin, Rosanna, Kirsten og Grete. Helle var forhindret i at komme til mødets start, men kom hurtigst muligt derefter....

Referat Bestyrelsesmøde den 17.oktober 2022

17/10 2022, kl 14-16: bestyrelsesmøde hos Helle, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup. .Fremmødte: Karin Hovgaard, Rosanna Schleusener, Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Smith Nielsen, Grete Boisen. Mødet blev skrivetolket.Referat:1) Karen valgt som...

referat fra bestyrelsesmøde den 19/9 hos Helle

19/9-22: Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup fra kl 14 – 16.Fremmødt: Karin Hovgaard Christiansen, Karen Nielsen, Kirsten Rasmussen, Rosanna Schleusener, Helle Husted-Andersen og...