referat bestyrelsesmøde 28 marts 2022

Bestyrelsesmøde den 28.3.22 kl 14 – 16 i Høreforeningens Gentofte-afdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Afbud fra Kirsten. 2 skrivetolke deltog.Ordstyrer: Karin. Referent: Grete Punkt 1:...

Referat af årsmødet den 21. feb. 2022

Referat af årsmøde 21/2-2022 Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling Iben Overgaard valgt til dirigent og konstaterede årsmødet for lovligt.Dagsorden godkendt. Af praktiske grunde blev punkt 4 (regnskab) byttet om med punkt 3 (beretning).Økonomi, herunder regnskab:...

Bestyrelsesmøde den 14. februar 2022

Møde hos Helle den 14. februar 2022 kl 14. Lokalafdelingens bestyrelsesmøde.Til stede: Helle Husted-Andersen, Kirsten Rasmussen, Karen Nielsen, Rosanna Schleusener, Grete Boisen. Karin Hovgaard Christiansen fortsat sygemeldt.Vedr. det kommende årsmøde:Grete henter...

Referat af bestyrelsesmøde den 10. jan.

Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling den 10. januar 2022 kl 14 hos Grete Boisen, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.Til stede: Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Karen Smith Nielsen og undertegnede. Desuden deltog Peter Lundh under...

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. nov. 2021

HØREFORENINGEN GENTOFTE LOKALAFDELINGBestyrelsesmødet den 1. november 2021 hos Karin Hovgaard Christiansen, Trunnevangen 5, 2. th., 2920 Charlottenlund.Fremmødte: Karin, Helle Husted-Andersen, Karen Smith Nielsen, Rosanna Schleusener, Grete Boisen. Desuden 2...

referat fra bestyrelsesmøde den 4. okt.

Gentofte Lokalafdeling/Høreforeningen Udkast til referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021 kl 17 – 19 på Gentofte Hovedbibliotek, 1. sal, lokale 4.Til stede: Karin Hovgaard, Helle Husted-Andersen, Rosanna Schleusener, Karen Nielsen, Grete...