Referat af bestyrelsesmøde hos Rosanna den 29/8

29.8.2022 kl 14 – 16. Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningens lokalafdeling i Gentofte hos Rosanna.Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Desuden 2 skrivetolke. Afbud fra Kirsten. Pkt 1: Ordstyrer Karin. Referent Grete.Pkt 2: Dagsorden godkendt. Referat...

Referat af bestyrelsesmøde 25/7 2022 hos Grete

25/7 2022 – Referat af bestyrelsesmøde i Lokalafdelingen i Gentofte hos Grete fra kl 14 – 16.Fremmødt: Kirsten, Helle, Rosanna og Grete.Afbud: Karin, der ikke var ledig på denne nye dato. Bestyrelsesmødet oprindeligt aftalt til den 27.7. men blev flyttet til den 25....

Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2022

20/6 2022 kl 14-16: Referat af bestyrelsesmøde hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.Fremmødte: Karin Hovgaard, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Grete Boisen.Afbud fra Rosanna Schleusener og Karen Smith Nielsen. Desuden 2 skrivetolke. Ordstyrer:...

Referat , bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

2/5-2022 kl 14-16: Referat af bestyrelsesmøde hos Karen, Ellemosevej 99, 2900 Hellerup.Fremmødte: Karin, Rosanna, Kirsten, Karen og Grete.Afbud fra Helle. Ordstyrer: Karin. Referent: Grete.Dagsorden samt referat fra sidst: Dagsorden tilføjet 6b: bordmikrofoner....

referat bestyrelsesmøde 28 marts 2022

Bestyrelsesmøde den 28.3.22 kl 14 – 16 i Høreforeningens Gentofte-afdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup.Fremmødt: Karin, Rosanna, Helle, Karen og Grete. Afbud fra Kirsten. 2 skrivetolke deltog.Ordstyrer: Karin. Referent: Grete Punkt 1:...

Referat af årsmødet den 21. feb. 2022

Referat af årsmøde 21/2-2022 Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling Iben Overgaard valgt til dirigent og konstaterede årsmødet for lovligt.Dagsorden godkendt. Af praktiske grunde blev punkt 4 (regnskab) byttet om med punkt 3 (beretning).Økonomi, herunder regnskab:...