25/7 2022 – Referat af bestyrelsesmøde i Lokalafdelingen i Gentofte hos Grete fra kl 14 – 16.
Fremmødt: Kirsten, Helle, Rosanna og Grete.
Afbud: Karin, der ikke var ledig på denne nye dato. Bestyrelsesmødet oprindeligt aftalt til den 27.7. men blev flyttet til den 25. med kort varsel pga akut tid på hospital. Desuden afbud fra Karen, der var på ferie.
Eneste punkt på dagsordenen var aktiviteter i afdelingen frem til næste deadline i Hørelsen.

  1. Den kulinariske bustur til Skåne den 27. august fra kl 9 til 18.30. Aktiviteten kommer ikke i Hørelsen, men står på hjemmesiden, (også Høreforeningens hjemmeside) og i vores nyhedsbrev. Bussen er hyret fra et lokalt selskab og starter kl 9 præcis fra Hovedbibliotekets parkeringsplads. Der er plads til ca 17-18 deltagere. Besøgsstederne er en blanding af gårdbutikker og steder, hvor vi også får set fremstillingsmetoder. Formiddags- og eftermiddagskaffe foregår på steder fra besøgsruten. Frokosten holdes hos Olof Viktor, som ligger tæt på sidste stop. Ruten er sammensat af biolog Thorkil Boisen, som har nær forbindelse med østerlensk madkultur. Vi har sat egenbetaling til 175 kr pr deltager, som indbetales samtidig med tilmelding på vores hjemmeside via vores mobilebox-nr. Vi medbringer vores mobile teleslyngesystem, men undlader at bestille skrivetolk til den daglange udflugt, hvor der kun er et egentligt foredrag. For nærmere beskrivelse af turen henvises til Helles beskrivelse på vores hjemmeside.
  2. Torsdag den 13. oktober kl 12.45 rundvisning på Øregård Museum og besøg i Cafe Henning på Hovedbiblioteket bagefter. På museet medbringes mobilt teleslyngeanlæg samt skrivetolk. Arrangementet gratis for deltagerne. Helle er ansvarlig.
    1. oktober kl 19 – 21: Det oprindeligt planlagte foredrag om udvidelse af kriterierne for at få cochlear implant er blevet erstattet af et foredrag af Thomas Wibling: lad ikke et hørehandicap styre dit liv. Dels var det svært at få tilsagn fra læger på CI-centret, og dels vil det nye emne sikkert trække flere tilhørere til. Wiblings pris er 5000 kr + transport. Øregårdssalen er blevet bestilt og er gratis for os. Helle er ansvarlig. Grete vil sørge for tjek af salens teleslynge. Vi har fondsmidler til denne aften, hvor der også indgår fortæring.
  3. Cafe & Rådgivning: Perioden omfatter fra mandag den 19.9 til mandag den 17.10. Bemanding som sædvanligt.
  4. Strikkeklub i perioden: 5.9. (Helle), 3.10. (Karen, som dog endnu ikke er spurgt), 7.11 (Kirsten). Alle dage fra kl 14. Læs beskrivelsen på vores hjemmeside.
  5. Vores nye læseklub starter den 7. september fra kl 14 – 15.30 på Hovedbiblioteket. Helle er ansvarlig for tilbuddet. Mere udførlig beskrivelse på vores hjemmeside og på Nyhedsbrevet. Til læseklubben anvendes de nye bordmikrofoner, som pt bor hos Helle.
  6. Forslag til kommende bestyrelsesmøder – mandag fra kl 14 – 16. Vi har tidligere arbejdet med seneste mandag før Hørelsens deadline til aktivitetslisten. Det har vi fundet var for kort tid til, at der kan laves sene ændringer. Derfor vil vi gerne holde møde lidt tidligere før deadline. Næste bestyrelsesmøde den 29. august hos Rosanna. Derefter den 17. oktober hos Helle. Den 28.11 kan beholdes, fordi deadline til Hørelsen er 2. januar 2023. Husk planlægning af årsmøde 2023 på mødet den 17. oktober!
    Referent: Grete