Referat af bestyrelsesmøde mandag 19.oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
hos Helle Husted-Andersen, Øregaards Alle 23, 2900 Hellerup
Deltagere Peter Lundh, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Karin Hovgaard (ordstyrer og referent). Afbud fra Grete Boisen
Dagsorden.
1. Godkendelse af forslag til dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde den 21.september 2020 – Godkendt med bemærkning om at det var lidt langt.

3. Orientering siden sidst- ingen orientering

4. Forslag til kommende aktiviteter for borgere og medlemmer
Videofordrag om CI’s historiske udvikling v/Jesper Andersen, RH 13/1-2021. Peter er ansvarlig også for annonceringen i Hørelsen.

Samarbejde med Ordrup Kirke om arrangementer. Det er anbefalet af Eva. Karin kontakter kirken. Karin foreslår, at vi samarbejde om udvalgte arrangementer, som kirken planlægger og er ansvarlig for. Høreforeningens del, bliver at annoncere arrangementerne på vores hjemmeside, i Hørelsen og andre relevante steder.

Grete har tidligere foreslået et nytårsarrangement, evt. med papirflyvere. Peter kontakter Grete.

5. Hjemmesiden for Lokalafdelingen. Udkast til folderen og arbejds- og ansvarsfordeling. Hvordan fungere Kulturnaut?

Helle opfordrede til at vi ser på siden ofte og at vi opfordre andre – f.eks. vores familie til at se på siden. Sider med aktivitet vil blive prioriteret i valgmulighederne, når man søger på nettet. Helle opfordrede også til at bruge vores Facebook-side. Læg foto op og skrive korte kommentarer. Ikke egnet til skriftlige indlæg og slet ikke til noget der flyder mere end et par linjer. Brug gerne Facebook til debat med interesserede. Der var ikke interesse for en BLOG eller bruge af andre medier lige nu.
Karin efterlyste en flyers om hjemmesiden og Facebook.

Folderen er blevet færdig og trykt. Den skal fordeles hos firma og høreklinikker. Helle, Kristen og Karin fordelte opgaven efter en liste, som Helle havde omdelt.

6. Næste Nyhedsbrev – Peter udsender Nyhedsbrev efter behov. Næste nummer vil indeholde oplysninger om arrangementet den 13/1-2021.

7. Årsmøde 2021 og handleplan for 2021/22
Vi drøftede grundlag for handleplan. Karin foreslog, at bestyrelsen udarbejde et forslag til handleplan, som kunne drøftes med de fremmødte på det kommende årsmøde. Peter foreslog en spørgeskemaundersøgelse. Karin og Helle var imod en ny spørgeskemaundersøgelse.

8. Eksternt samarbejde
– Regionsmøderne – Næste møde 21/11-2020 i Byens Hus i Hellerup. Grete er ansvarlig.
– Dansk Vandrelaug i Gentofte. Næste arrangement, som vi annoncere er 1/12, en aftentur til Hellerup Kirkegård og Helleruplund Kirke+korsang. Karin er ansvarlig.

9. Forslag kommende bestyrelsesmøder:
Mandag den 23. november kl 10 hos Helle
1. mandag i januar 2021 kl 10 – Ikke fastlagt endnu
Hørelsen nr. 5 udkommer i uge 43.
Deadline for Hørelsen nr. 6 er 26. oktober 2020 og det udkommer 30.november.
Hørelsen nr. 1, 2021. Forventet deadline primo januar og udgivelse i uge 7.
Der satses på at afholde bestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt forud for hver deadline. Møderne skrivetolkes.

10. Eventuel
Deadline for Hørelsen er 26/10. Grete er ansvarlig for alle annoncer. Peter dog for arrangementet den 13. januar 2021.