Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund d. 28. november 2022 kl. 14-16
Deltagere: Karin, Rosanna, Kirsten og Grete. Helle var forhindret i at komme til mødets start, men kom hurtigst muligt derefter. Afbud fra Karen. Mødet blev skrivetolket.

 1. ORDSTYRER: Kirsten blev valgt. Grete referent.
 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Grete ønskede at trække sit forslag i punkt 6 tilbage til efter kommende årsmøde. Herefter godkendt.
 3. REFERAT FRA SIDSTE MØDE: Godkendt efter rettelse om, at det ikke var Karin, men Helle, der søgte om penge til Kastrupgård-turen.
 4. PROGRAM FOR 1. HALVDEL AF 2023:
  a) Skomuseet v/Kirsten: Programmet er færdigplanlagt, og tilmeldinger ved at løbe ind. Foreløbig 3 via mobilbox og 1 via Karin. Kirsten giver besked om antal tilmeldte til museet. Vi tager selv kage med.
  b) Årsmødet d. 21/2-23 kl. 17.30-21 på Frivilligcentret v/Karin: Foredragsholder kontaktes efter aftale nogle dage før af Karin. Iben har accepteret at være dirigent. Karin foreslog at mødes på centret nogle dage før for at afprøve teleslyngen. Ingen deltagerbetaling, men tilmelding nødvendig aht forplejningen, som vi besluttede at lave selv (Grete og Rosanna). Ved tilmelding er alle ”linier” åbne: afdelingens to mailadresser, hjemmesiden eller telefonisk. Formanden ønsker ikke genvalg. Derudover skal vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten er også på valg og spørges om genvalg.
  c) Kastrupgård d. 23/3-23 kl. 13 v/Karen: 20 kr. i egenbetaling og egen transport. Entre er gratis. Karen spørges om pris på omvisning og besøg i cafeen bagefter. Foreløbig ingen fondsmidler til turen.
  d) Læseklub v/Helle: Vi læser 6 bøger i alt og mangler ved årsskiftet 3. Gruppemøde 1. onsdag i måneden.
  e) Besøg i Karens vilde have med Gentoftes Grøn Guide v/Karen: Udsat.
  f) Udflugt til Holmegård museum med bus v/Helle: Helle har søgt fondsmidler. Endnu uvist om turen kan gennemføres.
 5. SIDEN SIDST: Grete talte for at vi ikke laver flere sene møder i Øregårdssalen, og at opgaver under afvikling af et arrangement, (opstilling af borde og stole, afrydning, bespisning, afprøvning af teleslyngen) bør være aftalt på forhånd. Wiblings foredragsaften forløb lidt for kaotisk, især i slutningen.
  Afprøvning af bordmikrofoner fra Tonax hos Helle forløb lovende. Vi har foreløbig en sender, to bordmikrofoner og flere modtagere på prøve.
  Erfaringer fra rådgivningen: Både Karin og Helle kunne fortælle om flere gode erfaringer med, at vores tilbud gør nytte.
  Rosanna har været glad for sin deltagelse i kurset i web-design, selvom kun 3 ud af 6 tilmeldte mødte op. Vil fremover fx kunne hjælpe med hjemmesiden.
 6. OM FORMALIA VEDR LANDSMØDET 2023: Udsat.
 7. AKTIVITETER TIL HØRELSENS KALENDER v/Karin: For foråret 2023 opføres alle datoer vedr. arrangementer, rådgivning, strikkeklub og læsegruppe.
 8. KOMMENDE BESTYRELSESMØDER v/Karin: Udover bestyrelsesmøde den 16 januar 2023 foreslog Karin at mødes på Frivilligcentret for at afprøve teleslyngen den 16. januar kl. 14.00. Når vi får accept fra centret vedr. den aftale,
 9. ØKONOMI v/Rosanna: Har nu endelig fået bankadgang. Rosanna har besvær med den korrekte procedure vedr udbetalt honorar, der skal anmeldes til skat. Ingen af os ved hvordan, og Rosanna blev opfordret til at spørge hos Høreforeningens kasserer.
  Vores formue er nu faldet til knap 25.000 kr. Straks efter årsmødet udarbejdes budget for 2023.
 10. DATO FOR PLANLAGTE AKTIVITETER i både 2022 og 2023: Udover det allerede omtalte aftalt dato + sted for strikkeklubben frem til marts. 9/1-23 hos Grete, 13/2-23 hos Rosanna og 6/3-23 hos Helle. Karen ansvarlig for tilmelding mv. Husk: rådgivning mandag den 19. december kl 16.30-18 er aflyst. Hvem har givet Hovedbiblioteket besked?
 11. EVENTUELT: Varm anbefaling fra Rosanna om at høre podcasten Hjernekassen om CI.
  Referent: Grete