Gentofte Høreforening: Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2021 kl 11-13.30 hos Grete.
Til stede: Karin Hovgaard Christiansen, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Peter Lundh, Grete Boisen. Særligt inviteret: Karen Smith Nielsen. Desuden 2 skrivetolke. Referent: Grete.
Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Punkt 2 – Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.
Punkt 3 – Opfølgning fra sidst: Karin vil afvikle yogaholdet til efteråret, hvis der ikke melder sig deltagere nok. – Bankgebyr på foreningskontoen: Helle leder videre efter et billigt tilbud.
Punkt 4 – Ansøgning om bordmikrofoner: Applaus til Helle, fordi Veluxfonden har bevilget 25.000 kr til indkøb af bordmikrofoner. Vi har indhentet tilbud fra Scantone, dog til en højere pris. Enighed om at Lokalafdelingen selv udreder restbeløbet. Helle bestiller instruktionsbesøg på vores kommende strikkeklub-møde den 30. august hos Kirsten. De nye bordmikrofoner kan bruges fx ved rådgivningen på Hovedbiblioteket og en evt kommende bogklub for hørehæmmede, som Helle vil prøve at få oprettet. – Karin/Kirsten vil prøve at oprette et bridgehold i Byens Hus.
Punkt 5 – Kommende arrangementer: a) Arken: alt på plads. Helle udskriver flere A4 plakater til uddeling.
b) Øregård: på plads.
c) julearrangement: Designmuseets julemarked på åbningsdagen fredag den 3. december. Bus fra Hovedbiblioteket kl 12 og efterfølgende frokost. Helle ansvarlig. Desuden talt om besøg på Geologisk Museum, Nationalmuseets vikingeudstilling og det nyåbnede Ordrupgård. (Deadline/Hørelsen 9. sept.)
d) Rådgivning: Bemanding på plads. Grete tjekker vedr. lokale til mandagsrådgivningen, hvor der kan være rift om de store lokaler.
e) sløjfet. Strikkeklubben allerede annonceret på hjemmeside og aktivitetslisten.
f) ikke muligt for os at deltage i Vangede festivalen i år.
g) heller ikke muligt for os at deltage i Kommunens frivilligfredagsarrangementer.
Punkt 6 – Vi søger Lokalpuljen vedr julearrangementet (Helle/Karin?)
Punkt 7 – Årsmøde: På plads. Årsberetning så kort som muligt. Helle vil kigge på fortæring.
Punkt 8 – Punktet sløjfet. Intet aktuelt. Mere trafik på siden og forslag til flere bidrag velkomne.
Punkt 9 – Næste møde: Mandag den 20. september kl 14 hos Helle. Dagsorden ved Karin.
Punkt 10 – Eventuelt: Intet.