Sidste bestyrelsesmøde om årsmødet hos Rosanna den 13. 2. 23 kl 13.30.
Hele bestyrelsen fremmødt. Grete referent.
DAGSORDEN: FORLØB OG OPGAVEFORDELING UNDER DET KOMMENDE ÅRSMØDE
Karin udsender program for årsmødet og dagsorden til vores medlemmer.
Vedr. mødetid: Vi er kommet til at anføre både kl 17 og 17.30 i vores annoncering. Og Gina vil gerne komme tidligt efter sit arbejde. Karin vil komme i meget god tid, vi andre i almindelig god tid.
For at være helt sikker på at teleslyngen virker har Karin aftalt møde med sekretariatet i Byens Hus den 14.2. kl 10.30. Også Grete deltager. Vi behøver ingen projektor i år. Årsberetning, regnskab mv printes ud og ligger fremme på årsmødet i 20 eksemplarer (Helle). Skrivetolkene har deres eget udstyr med.
Kirsten og Karen står for bordopstilling, borddækning og laver kaffe/te. Karin byder velkommen til årsmøde og Gina. Grete er mikrofonholder under foredraget. Karin står for vingave. Rosanna og Grete køber ind til mad og drikke, engangsbestik, glas, mælk til kaffe osv. Aftalt at mødes dagen før kl 14. (Sandwich pakkes i fugtige viskestykker, ikke i plastik.)
Grete tager hele tourguide-anlægget med, både til just-in-case og til demonstration ved Ginas foredrag.
Helle udskriver fotos fra årets aktiviteter, som Karen flittigt har fotograferet. Også de seneste fra Skomuseet. Billederne hænges op i lokalet.
Karin byder også velkommen til det egentlige årsmøde og til Iben og fremlægger årsberetning. Eventuelle tilføjelser til det fremsendte forslag sendes hurtigst muligt til Karin. Rosanna fremlægger det reviderede regnskab, som bestyrelsen underskrev på dagens møde, og Helle vil orientere om påtænkte aktiviteter i 2023 med opfordring til ønsker fra deltagerne.
Valg til bestyrelsen: formand og et bestyrelsesmedlem er på valg. Suppleanten vil gerne genvælges. Grete afslutter med tak for i aften.
Efter årsmødet: Alle hjælpes med at rydde op. Grete laver skabelon til kortfattet årsmødereferat, som underskrives af dirigent og formand. Indberetningsskemaet til HF-sekretariatet med den valgte bestyrelse udfyldes af den nye bestyrelse.

  1. bestyrelsesmøde efter årsmødet aftalt til mandag den 27.2. kl 14 hos Grete.