16/1/23 kl 14-16: Bestyrelsesmøde i Høreforeningens Gentofte afdeling på Frivilligcentret, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup. Fremmødte: Karin, Kirsten, Karen, Rosanna og Grete samt to skrivetolke. Afbud fra Helle.
Mødet var henlagt til det lokale, vi vil benytte ved vores årsmøde, og startede med en afprøvning af husets nye teleslyngeanlæg. Lyden oplevedes bedre og mere klar end anlægget i Store Klaus gjorde før ombygningen. Men det, der foregår i nabolokalet, høres også tydeligt! Husets tekniker deltog i afprøvningen og er således orienteret om sagen. Karin vil gå videre med teleslyngeproblemet i DH-regi.

 1. Ordstyrer: Rosanna blev valgt. Referent: Grete.
 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 3. Referat fra sidst: Godkendt.
 4. Arrangementer: RÅDGIVNINGEN fortsætter uændret på Hovedbiblioteket 1. lørdag kl 11-13 og 3. mandag kl 16.30-18. Ankerperson lørdag: Grete og mandag Karin. Datoer indtil sommer 2023 repeteredes. STRIKKEKLUBBEN også uændret en gang om måneden på skiftende adresser fra kl 14 og et par timer frem. Karen ankerperson. Tid og sted: 13. februar hos Rosanna, 6. marts hos Helle, aflyst i april, 1. maj hos Kirsten, 5. juni hos Karen. Strikkeklub ændrer navn til kommunikationsstrik efter Karens forslag, fordi de fleste af os snakker mere end vi strikker.
  LÆSEGRUPPEN på Hovedbiblioteket: 1. februar og 1. marts kl 14 til 15.30. Helle er ankerperson. Pga mangel på et effektivt bordmikrofonanlæg gennemføres mødet ved hjælp af skrivetolke. Sæsonens sidste to gange er 1. februar og 1. marts. Klubben er populær, og en 2. sæson planlægges til efteråret.
  Besøg på SKOMUSEET den 19. januar: Efter 2 afbud er der nu 9 tilmeldte. Kirsten er ankerperson over for museet og medtager kage.
  ÅRSMØDET 21. februar kl 17 i Frivilligcentret: Lokale booket (husk opdatering af nøglebrik). Ginas foredrag først, Karin køber vingave. Derefter sandwich (Rosanna og Grete) samt vin og kaffe. Overvejer engangsservice, da der er flere andre arrangementer i gang samtidig i centret, der sikkert også bruger køkkenet. Karin skriver årsberetning, fremlagde planlagte punkter. Printes ud til omdeling på mødet. Desuden bestiller Karin storskærm til skrivetolkene, og tjekker med Frivilligcentret om brug af projektor. Årsmødet er gratis og dermed lidt svært at få overblik over antal tilmeldte, der kommer ad flere veje. Rosanna oplyste, at Helle har lavet et it-sheet, hvor de står. Alle i bestyrelsen bør få fornyet kursus i at køre systemet.
  KASTRUPGÅRD-samlingerne den 23. marts kl 13. Deltagerbetaling 20 kr. Karen ansvarlig. Kører som planlagt.
  VILDE HAVER: Foreløbig aftalt besøg i Karens vilde have med Gentoftes Grøn Guide. Karen har kontaktet, men endnu intet fast så tidligt på året.
 5. ØKONOMI: Rosanna fortalte om arbejdet med årsregnskabet og samarbejdet med tidligere kasserer, nuværende revisor Peter. Har stadig problemer med at få excel frem på sin pc. Vedr honorar har Rosanna fået oplyst, at hvis foredragsholder er CVR-registreret, skal vi ikke indberette til Skat.
 6. BORDMIKROFONER: Punktet udsat pga afbud fra ankerpersonen.
 7. Kommende bestyrelsesmøde: det aftalte møde mandag den 6. februar er flyttet til den 13. februar hos Rosanna. Det er samme dag som strikkeklubben og lægges en halv time før normal mødetid, dvs kl 13.30.