2/5-2022 kl 14-16: Referat af bestyrelsesmøde hos Karen, Ellemosevej 99, 2900 Hellerup.
Fremmødte: Karin, Rosanna, Kirsten, Karen og Grete.
Afbud fra Helle.

 1. Ordstyrer: Karin. Referent: Grete.
 2. Dagsorden samt referat fra sidst: Dagsorden tilføjet 6b: bordmikrofoner. Referat fra 28/3 godkendt.
 3. Aktiviteter frem til januar 2023:
  Erfaringer med egenbetaling indtil nu: Færre tilmeldte, også til Øregård, som plejer at trække folk.
  Karin talsmand for at beholde egenbetaling foreløbig, men gøre Øregård betalingsfri. Dog altid tilmelding
  Talt om diverse typer af arrangementer; fx foredrag: forskellige aspekter af kommunikation, fx retorik og pårørendeaspektet. Vi kunne også lave et foredrag i samarbejde med Hovedbiblioteket eller hægte os på et af deres mange og gøre det hørevenligt. Hvis samarbejde med biblioteket, kan det nok først holdes foråret 2023. Alle overvejer ideer til næste møde. – Turen til Køge drøftet. Ikke helt overbevisende tilslutning.
 4. Lokalpuljen: søge om foredrag? Fx 9.000 kr til honorar og 1.000 kr til fortæring. Karin har meldt sig til zoommøde om at søge lokalpuljen.
 5. Nyhedsbrev, hjemmeside: Besluttet at lave en beskrivelse af, hvordan arrangementer foregår med tourguide: Karen står for billedudvælgelse, Rosanna og Grete for tekst, og Helle redigerer og layouter.
 6. Bordmikrofoner: Rosanna og Grete går videre med at finde ud af, om vi kan få det nyindkøbte bordmikrofonanlæg med 2 bordmikrofoner til at fungere, så vi kan beslutte, om det skal beholdes.
  6b. Tourguide – nu med bordmikrofon: på den nylige høremesse i Taastrup præsenterede Phonic Ear et nyt element til tourguideanlægget: en rund bordmikrofon med tilslutning både til en enkelt modtager og til flere. I dette tilfælde ved hjælp af en ekstra sender. Hvis vi går videre med denne mulighed, kontaktes Michael Andreassen for demonstration.
 7. Næste møde: 20. juni 2022 kl 14.00 hos Grete.
 8. Økonomi, afregning af udlæg: Kasserer Rosanna har endnu ikke fået adgang til foreningens konto via netbank, hvorfor Gretes adgang fortsat bruges.
 9. Eventuelt: Intet