20/6 2022 kl 14-16: Referat af bestyrelsesmøde hos Grete, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.
Fremmødte: Karin Hovgaard, Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Grete Boisen.
Afbud fra Rosanna Schleusener og Karen Smith Nielsen. Desuden 2 skrivetolke.

Ordstyrer: Karin. Referent: Grete.

Dagsorden samt referat fra sidst: begge dele godkendt.
Aktiviteter, medlemshvervning samt flere i bestyrelsen:
3 Øregårdsmuseet: 13/10-22 kl 13.00. Fælleskaffe på Cafe Henning, Hovedbiblioteket. Ingen deltagerbetaling. Helle ansvarlig.
1 Kulinarisk bustur til Skåne: 27/8-22. Afgang fra Byens Hus, parkeringspladsen kl 9. Med en fortid i Regional Madkultur vil Thorkil Boisen lægge ruten for besøg hos småproducenter i Østerlen. Deltagerbetaling: beløb endnu ikke fastsat. Grete ansvarlig og kontaktperson ved tilmelding mv.
Fagligt foredrag: 27/10-22 kl 19. Nye kriterier for CI-behandling. Helle ansvarlig.
2 Bustur til Køge en hverdag midt i september. Kirsten og Karin ansvarlige for guide, bus og aktivitetsplan på turen.

  1. Deadline til Hørelsens aktivitetskalender er den 28. juli kl 12, hvorfor de planlagte aktiviteter skal være færdigformulerede inden.
  2. Status på bordmikrofonerne: Bordmikrofonerne afprøvet i fællesskab. Vi fik dem til at fungere, og lyden er OK. Vi beholder dem. Opbevares foreløbig hos Helle.
  3. Næste bestyrelsesmøde: 27/7-22 kl 14 hos Grete.
  4. Økonomi: Pga kassererens fravær på mødet aftalt, at Grete fortsat sørger for afregning af udgifter mv, idet hun fortsat har netbank og adgang til kontoen. Banken er stadig ikke tilfreds med de oplysninger, vi har sendt den, hvorfor Karin vil snakke med dem igen.
  5. Eventuelt. Intet.