Referat
Årsmøde 2020/21 for Høreforeningen, Gentofte Lokalafdeling 27.september 2021 kl. 17 i Kommunikationscenteret i Hellerup.

Mødet blev skrivetolket og der blev serveret en let anretning.

Helle Husted-Andersen bød velkommen.

Audiopæd Pia Lund fra Widex holdt et godt foredrag om de nyeste produkter fra Widex og om hvordan man kan få sin mobiltelefon til at samarbejde med Widex høreapparater. Pia Lunds foredrag gav et godt indblik i den nyeste teknologis mange fordele. Det blev især fremhævet, at de nyeste produkter var væsentligt bedre til musik, også til klassisk musik.

Ad 1. Valg af dirigent
Iben Overgaard, formand i Lyngby-Tårbæk Lokalafdeling.

Ad 2. Valg af referent. Karin Hovgaard

Ad 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Ad 4. Bestyrelsens beretning
Formand Grete Boisen aflagde beretning for 2020/2021
Beretningen er vedlagt vedhæftet.

Ad 5. Økonomi og regnskab
Kasserer Peter Lund fremlagde regnskab.
Regnskabet er vedlagt vedhæftet.

Ad 6. Indkomne forslag

Ad 7. Valg af formand. Grete Boisen ønskede at træde tilbage og
Karin Hovgaard blev valgt som formand.

Ad 8. Nyvalg til bestyrelsen.
Den nyvalgte bestyrelse består af Grete Boisen, Kirsten
Rasmusen, Helle Husted-Andersen. Peter Lundh ønskede ikke genvalg. Rosanna Schleusener ønskede ikke at blive
valgt til bestyrelsen på nuværende tidspunkt, men vil gerne komme til det næste bestyrelsesmøde.

Ad 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Karen Nielsen blev valgt.

Ad 10. Valg af revisor.
Rosanna Schleusener blev valgt som revisor.

Ad 11. Udpegning af andre repræsentanter
Karin Hovgaard blev valgt til DH(Danske Handicaporganisationer) i Gentofte.

Ad 12. Eventuelt.
Grete Boisen takkede Peter Lund for sin indsats i Lokalafdelingen, siden dens oprettelse i 2006/2007.

Det blev påtalt, at det var utilfredsstillende, at          teleslyngeanlægget ikke virkede.