19/9-22: Referat af bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling hos Helle Husted-Andersen, Øregårds Alle 23, 2900 Hellerup fra kl 14 – 16.
Fremmødt: Karin Hovgaard Christiansen, Karen Nielsen, Kirsten Rasmussen, Rosanna Schleusener, Helle Husted-Andersen og Grete Boisen.

Pkt 1: Dagsorden godkendt. Referent: Grete.
Pkt 2: Godkendelse af referat fra sidst: Det blev rettet, at Malergården ligger i Odsherred og ikke på Fyn. Og Lokalafdelingens cvr-nr er ikke overgået til Rosanna, men til Karin.
Pkt 3: Aktiviteter i foråret 2023: Årsmøde 2023 planlagt til den 21. februar kl 17.30. Vi satser på at være i Byens Hus, der ligger tæt på Hellerup station. Foredrag om hjælpemidler til høreapparater, heriblandt mobiltelefoner. Gina Pickering, Phonic Ear, inviteres af Karin. Skal annonceres i Hørelsens decembernummer.
Bustur til Holmegård Værk, der både er et glas- og keramikmuseum. Helle og Rosanna planlægger.
Forårstur til Øregård. Grete planlægger.
Kastrupgård med cafe kan blive en god udflugt. Tæt på Metro (Femøren eller Kastrup st). Karen finder ud af detaljer og hvilken udstilling, der bydes på.
Skomuseet på Vespervej var også en mulighed, med egen transport. Skomuseum.dk. Kirsten finder mulige datoer, åbningstid mv.

Pkt 4: Annoncering mv: Udsat
Pkt 5: Kommende bestyrelsesmøder: Er planlagt.
Pkt 6: Økonomi, bank og cvr v/Rosanna: Rosanna har fået kontakt med Lisette i Nordeas lokalafdeling og Frederik i erhvervsafdelingen. Banken er oplyst om, at Karin og Rosanna har prokura, og at Grete slettes af listen. Desuden har Rosanna sammen med Peter Lundh fået flyttet Lokalafdelingens cvr-nr fra Peter til Karin.
Øvrige punkter (7: kommende arrangementer, 8: orientering fra formanden, bl.a. om Rådhusdagene og handicaprådet mv) Udsat.
Pkt 9: Intet til Eventuelt.
Referent: Grete