Bestyrelsesmøde i Høreforeningen Gentofte Lokalafdeling den 10. januar 2022 kl 14 hos Grete Boisen, Blidahlund 3, st mf, 2920 Charlottenlund.
Til stede: Kirsten Rasmussen, Helle Husted-Andersen, Karen Smith Nielsen og undertegnede. Desuden deltog Peter Lundh under drøftelse af kassererens forskellige opgaver.
Afbud pga sygdom fra Rosanna og Karin Hovgaard Christiansen. Vi sendte foto og hilsen til Karin via Karens telefon. Referent: Grete

Mødet startede med en status over kassererposten, som Grete overtog ved Peters aftrædelse på seneste årsmøde, og som hun meget gerne vil afløses fra igen. Peter blev opfordret til at genoptage posten og accepterede heldigvis at fortsætte! Henviser til Peters fremsendte beskrivelse af, hvad der blev besluttet i den anledning.

 • Ved sidste bestyrelsesmøde indvilgede Kirsten i, at hendes telefonnummer kommer til at stå på Hørelsens aktivitetsliste som det nummer, der tegner foreningen. Kirsten har meddelt Karin bedste træffetid, så det kan blive indsat.
 • Vi er kommet til at stå uden lokale til det kommende årsmøde i februar, fordi Frivilligcentret er under renovering. Kirsten, som bor på Springbanen, vil spørge, om vi kan låne deres festsal med både teleslynge og køkken. Plan B er Kommunikationscentret. Grete orienterer vores foredragsholder Anne-Mette og Tolkeformidlingen om den ændrede adresse for mødet.
 • Som aftalt fremlagde Grete et indlæg til hjemmesiden, nyhedsbrev mv om valg af høreapparat og betjeningsbesvær med udgangspunkt i hendes og Karins besøg på et nærliggende dagcenter. Kommentarer til indlægget indarbejdes og den ændrede version fremsendes til bestyrelsen.
 • Helle har gjort et nyt forsøg på at få fat på Scantone, da vi stadig ikke er kommet i gang med at bruge vores bordmikrofoner pga betjeningsbesvær. ( Helle har nu til formiddag opnået en aftale med firmaet til torsdag den 13. kl 14 hos Helle.)
 • Den store tur med bus til Køge udskydes til senere på foråret. I stedet satses på små hyggeture med egen transport ligesom turen til Nationalmuseet, som var meget populær blandt deltagerne. Mulige mål for turen: Davids Samling, Den Hirschsprungske Samling, Glyptoteket samt hyggecafe/frokost bagefter. Helle kommer med nærmere forslag.
 • Den 17. januar lukkes igen op for arrangementer, og vi gennemfører rådgivning på Hovedbiblioteket, hvis vi må. Karin og Karen står efter planen for vagten. Vi andre står standby.
 • Næste bestyrelsesmøde: den aftalte dato den 21. februar blev ændret, da vi også både har rådgivning og årsmøde den dag. I stedet aftaltes den 14. februar kl 14 hos Helle. Grete bestiller tolk.
  I øvrigt tak til Kirsten for dejlig kage.
  Grete Boisen
  (11.1.2022)